Reklamace

Reklamační formulář

Pro odeslání reklamačního formuláře je nutno se přihlásit.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

 1. Registrovaný uživatel
  Přihlaste se ke svému účtu pomocí vašich přihlašovacích údajů. V sekci REKLAMACE ohlaste reklamaci pomocí reklamačního formuláře, kde vyberete objednávku s reklamovaným zbožím, poté reklamovaný produkt a doplníte popis závady. Po odeslání formuláře se vám zobrazí odkaz na stránku s vyplněným formulářem. Tuto stránku vytiskněte a přiložte ke zboží.

  Neregistrovaný uživatel
  Stáhněte si reklamační formulář, který vytiskněte a po vyplnění ho přiložte k reklamovanému zboží.

 2. Zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem odešlete na doručovací adresu eshopu:

  • HANZA SPORT plus, s.r.o.
  • Tř. T. Bati 201
  • 760 01 Zlín
 3. Reklamaci posoudíme a v případě oprávněnosti reklamace vás telefonicky kontaktujeme, případně cenu zboží uhradíme na váš účet nebo zašleme poštovní složenkou.

Jak zboží poslat?

 • Doporučujeme zboží zasílat v originálním obalu, usnadníte nám tak další manipulaci se zbožím, děkujeme. Při osobním převzetí rovněž doporučujeme předávat v původním obalu.
 • Doporučujeme zboží poslat přes Českou poštu jako obchodní balík. Při podání obchodního balíku vyplníte podací lístek, který vám slouží jako doklad o podání zásilky a převzetí zásilky Českou poštou. Zboží rovněž doporučujeme pojistit a uvést cenu zásilky (pozor, nejedná se o dobírku, na podacím lístku se vyplňuje do kolonky "udaná cena v Kč").
 • Zboží neposílejte na dobírku! Takto přijaté zboží nemůže být a nebude přijato!
 • Za případnou ztrátu či zpoždění doručení zboží při přepravě dopravcem k nám neručíme!

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte náš personál zabývající se reklamacemi:

 • Petr Jelínek
 • tel.: +420 603 446 131 (pouze v pracovní době Po-Pá: 10:00 - 18:00)
 • email: [email protected]

Neoprávněná reklamace

Neoprávněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením autorizované servisní organizace dané značky.